Service en after-sales

De opdrachtgevers weten zich bij Vissenberg ten alle tijde verzekerd van een goede service en after-sales.

Goede service is noodzakelijk om de continuïteit te kunnen garanderen. Doordat de servicedienst u het juiste preventieve onderhoud biedt kunnen mogelijke mankementen worden beperkt tot een minimum.

Gezien de transport , handlingsystemen en machines een essentiële plaats in het productieproces innemen staat onze servicedienst eveneens voor u klaar om snel en vakkundig onverhoedse storingen te verhelpen, zo nodig zelfs buiten de reguliere kantooruren.