Engineering

Vissenberg beschikt over een engineerings afdeling die zorgdraagt voor  ontwikkeling  en ontwerp om zodoende uw ideeën vorm te geven.

Een voordeel hierbij is dat reeds in een vroeg stadium kan worden meegedacht met de opdrachtgever, en dat deze gedurende de procedure voortdurend op de hoogte wordt gehouden, hetgeen een grote mate van flexibiliteit waarborgt. Via ontwerpschetsen en globale berekeningen komt een eerste oplossing in beeld welke in samenspraak met de opdrachtgever vervolgens wordt uitgewerkt . Deze vormen uiteindelijk de basis voor de realisering van het systeem of apparaat.  Hierbij wordt zorgvuldig rekening gehouden met de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu.

Onze afdeling engineering werkt met 2D en 3D CAD-systemen (AutoCAD en INVENTOR) en is bekend met technische inzichten.